“มุ่งพัฒนาคุณภาพบริการ ทำงานเป็นทีม ยึดหลักคุณธรรม นำองค์กรสู่ความเป็นเลิศ”
"ประกาศสถาบันราชานุกูล เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็น 1.พนักงานราชการทั่วไป จำนวน 1 ตำแหน่ง รวม 1 อัตรา 2.พนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 2 ตำแหน่ง รวม 2 อัตรา 3.ลูกจ้างชั่วคราวจำนวน 1 ตำแหน่ง รวม 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ ๒๖ เมษายน – ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารอำนวยการ สถาบันราชานุกูล ในเวลาราชการ"
18 Apr 2019 10:29
หลักสูตรการดูแลผู้บกพร่องทางสติปัญญาสำหรับบุคลากร กลุ่มงานฝึกอบรมและวิเทศสัมพันธ์ ขอเชิญบุคลากร/ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับผู้บกพร่องทางสติปัญญา เข้าร่วม "โครงการอบรมหลักสูตรดูแลผู้บกพร่องทางสติปัญญาสำหรับบุคลากร" เพื่อให้บุคลากรผู้ดูแลผู้บกพร่องทางสติปัญญา มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติงานในการส่งเสริมดูแล ช่วยเหลือและฟื้นฟูสุขภาพผู้บกพร่องทางสติปัญญาได้อย่างเหมาะสม ระยะเวลาในการอบรม 3 วัน ระหว่างวันที่ 24-26 เมษายน 2562 เวลา 08.30-16.00 น.
11 Apr 2019 11:59
วันดาวน์ซินโดรมโลก สถาบันราชานุกูล ประจำปี 2562 “ดาวน์ดวงนี้ที่สร้างได้” กรมสุขภาพจิตคาดการณ์เด็กดาวน์เกิดใหม่ลดลง เร่งรณรงค์ส่งเสริมศักยภาพเด็กกลุ่มอาการดาวน์ลดความเหลื่อมล้ำสร้างความทัดเทียม วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมทุนการกุศลสมเด็จย่า ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอกใหม่ สถาบันราชานุกูล
04 Mar 2019 10:11
รับสมัครผู้บกพร่องทางสติปัญญาเข้าฟื้นฟูสมรรถภาพในโปรแกรมการฝึกอาชีพผู้บกพร่องทางสติปัญญาด้วยเกษตรอินทรีย์ ณ. ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพราชานุกูล(บางพูน) จ.ปทุมธานี
01 Mar 2019 17:13
สถาบันราชานุกูลเปิดอบรมหลักสูตรครอบครัวบำบัดสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านครอบครัวและเด็ก กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ สถาบันราชานุกูล ขอเชิญผู้ปฏิบัติงานด้านครอบครัวและเด็กเข้าร่วม "โครงการอบรมหลักสูตรครอบครัวบำบัด สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านครอบครัวและเด็ก" เพื่อปรับความเข้าใจและฝึกทักษะการบำบัดครอบครัวตาม 'แนวซาเทียร์โมเดล' ระยะเวลาในการอบรม 10 วัน โดยแบ่งเป็น 2 ช่วง ช่วงที่ 1 วันที่ 27-31 พฤษภาคม 2562 ช่วงที่ 2 วันที่ 24-28 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น. ห้องประชุมกองทุนสมเด็จย่า ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอก(ใหม่) สถาบันราชานุกูล กรุงเทพฯ สมัครได้แล้ว วันนี้ - 30 เมษายน 2562 ค่าลงทะเบียน 7,000 บาท รับจำนวนจำกัด เพียง 30 ท่าน เท่านั้น ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณวัลยา บางม่วงงาม โทร.02-248-8900 ต่อ 70357 หรือ 081-830-9272 Line ID : tuckwanlaya
27 Feb 2019 16:50
กลุ่มงานทันตกรรม จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพทันตบุคลากรและสหวิชาชีพ ในการดูแลสุขภาพช่องปาก ผู้บกพร่องด้านพัฒนาการและสติปัญญา เมื่อวันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2562 กลุ่มงานทันตกรรม ได้จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพทันตบุคลากร และสหวิชาชีพในการดูแลสุขภาพช่องปาก ผู้บกพร่องด้านพัฒนาการและสติปัญญา ณ คลินิกทันตกรรม- เฉลิมพระเกียรติฯ สถาบันราชานุกูล โดยมีการจัดการบรรยายและฝึกปฎิบัติในด้านการดูแลสุขภาพช่องปากของผู้บกพร่องทางสติปัญญาโดย ทันตแพทย์สถาบันราชานุกูล เพื่อให้เข้าใจและสามารถนำไปปรับใช้ในการปฎิบัติงานทันตกรรมผู้บกพร่องทางด้าน พัฒนาการและสติปัญญา มีทันตบุคลากรและสหวิชาชีพในการดูแลสุขภาพช่องปากเข้าร่วมอบรมจำนวนทั้งสิ้น 12 คน
27 Feb 2019 16:41
พิธีเปิดการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น รุ่นที่ 19 วันที่ 1 ก.พ. 62 เวลา 14.00 น. โดย นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต
12 Feb 2019 09:44
กรมสุขภาพจิตมอบของขวัญวันเด็กเพื่อพัฒนาเด็กไทยสู่ไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งมีลักษณะของคนที่มี สติปัญญาดี มีความคิดสร้างสรรค์ คิดแง่บวก และคิดทำประโยชน์ช่วยเหลือ ผู้อื่นและสังคม (Creation, Positive & Response to Society) ด้วยชุดของขวัญวันเด็กพร้อม จัดกิจกรรมทั่วประเทศตามแนวคิด “เด็กไทยคิดเป็น คิดดี คิดให้ เป็นสุข”
10 Jan 2019 19:04
วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม 2561 เวลา 11.00 น. แพทย์หญิงมธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันราชานุกูล พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรให้การต้อนรับแฟนคลับ เป๊ก ผลิตโชค อายนบุตร กลุ่มเรือนช่างศิลป์ ที่นำรายได้จากการจัดงาน “Butterfly Effect” นิทรรศการศิลปะที่ขับเคลื่อนด้วยความรักในตัวตน เป๊ก ผลิตโชค ณ Quartier Gallery ชั้น M ดิ เอ็มควอเทียร์ เมื่อวั
17 Dec 2018 10:07
ในโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชนอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
13 Dec 2018 09:03
วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2561 เวลา 09.09 น. แพทย์หญิงมธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันราชานุกูล นำคณะผู้บริหารและบุคลากรสถาบันราชานุกูลประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อแสดงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ณ ลานบุญลานธ
11 Dec 2018 10:25
วันพุธที่ 5 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00-15.00น. Best Buddies Thailand ได้รับเชิญจากกองประกวด Miss Universe 2018 ให้เข้าร่วมทำกิจกรรมสานสัมพันธ์กับสาวงามผู้เข้าประกวด Miss Universe 2018 จาก 15 ประเทศ ณ โรงแรมดุสิตธานี โดยมีสมาชิก Best Buddies Thailand สถาบันราชานุกูล เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 15 คน ร่วมทำกิจกรรมสานสัมพันธ์กับ Miss Universe ใน 3 กิจกรรมได้แก่ 1. กิจกรรมการทำการ์ด วาดภาพระบายสี ตกแต่งการ
07 Dec 2018 16:09
วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2561 แพทย์หญิงชดาพิมพ์ เผ่าสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ สถาบันราชานุกูล เข้ารับโล่ ประกาศเกียรติคุณ มาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ ระดับดีมาก (มอพ. ๒๕๕๔) จาก พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2561 ณ อาคารรัฐประสานศาสนภักด
04 Dec 2018 11:49
วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 18.00 น. แพทย์หญิงมธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันราชานุกูลร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน “Butterfly Effect” นิทรรศการศิลปะที่ขับเคลื่อนด้วยความรักในตัวตน เป๊ก ผลิตโชค ณ Quartier Gallery ชั้น M ดิ เอ็มควอเทียร์ เวลา 18.00 น. คุณชัญญา โชคฉันทนิช กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาร์ค แอท ริช จำกัด ผู้ผลิตโลชั่นกันแดด Zunshiel
04 Dec 2018 08:15
วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2561 นายกรภพ คงเจริญถิ่น เด็กกลุ่มอาการดาวน์ โครงการทดลองจ้างงานผู้บกพร่องทางสติปัญญา สถาบันราชานุกูล เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำคนพิการทางสติปัญญา ครั้งที่ 3 ณ สระว่ายน้ำการกีฬาแห่งประเทศไทย หัวหมาก โดยได้เข้าร่วมแข่งขัน 5 รายการ ได้แก่ 1.กบ 50 เมตร รุ่นทั่วไป 2.กบ 100 เมตร รุ่นทั่วไป 3.กรรเชียง 50
30 Nov 2018 13:37
เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 กลุ่มงานพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเขตสุขภาพ จัดประชุมเพื่อสำรวจวิเคราะห์ความต้องการ นวัตกรรมเพิ่มไอคิว ทักษะด้านอารมณ์และสังคม ปีงบประมาณ 2562 ณ โรงแรมอมารี แอร์พอร์ต ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ปัญหาสุขภาพจิตกลุ่มปฐมวัยและวัยเรียน ประจำปีงบประมาณ 2562 เวลา 9.00 น.แพทย์หญิง มธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผู้อ
30 Nov 2018 13:19
เมื่อวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2561 กลุ่มงานพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเขตสุขภาพ จัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานและป้องกัน ปัญหาสุขภาพจิตกลุ่มปฐมวัยและวัยเรียน ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต จังหวัดปทุมธานี ชี้แจงการดำเนินงานและป้องกัน ปัญหาสุขภาพจิตกลุ่มปฐมวัยและวัยเรียน ประจำปีงบประมาณ 2562 เวลา 9.00 น. นายแพทย์ สมัย ศิ
30 Nov 2018 12:51
วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.00 – 17.00 น. สภาสังคมสงเคราะห์จัดงานวันคนพิการ ครั้งที่ 50 ประจำปี 2561 ในหัวข้อ “ตามรอยพระราชปณิธาน คนพิการใฝ่ใจจิตอาสา” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศ
16 Nov 2018 14:55
กรมสุขภาพจิต ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด จับมือร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ที่บกพร่องทางสติปัญญาและผู้ป่วยนิติจิตเวช โดยใช้โปรแกรมการพัฒนาทักษะอาชีพ สำหรับผู้บกพร่องทางสติปัญญา และผู้ป่วยนิติจิตเวช ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และอุปกรณ์ที่สามารถบอกการท
16 Nov 2018 14:11
วัตถุประสงค์ของโครงการ : 1. เพื่อเสริมสร้างทักษะการใช้สื่อหนังสือนิทานแก่พ่อแม่ในการกระตุ้นพัฒนาการเด็กที่มีความบกพร่องด้านพัฒนาการและสติปัญญา 2. เพื่อสนับสนุนให้เกิดความเข้าใจและเกิดจิตอาสาสำหรับผู้ปกครองที่เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลเด็กที่มีความบกพร่องด้านพัฒนาการและสติปัญญาโดยครอบครัวและสังคม 3. เพื
12 Nov 2018 15:20
วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 - 15.30 น. สถาบันราชานุกูลจัดกิจกรรมรณรงค์สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2561 "เครียดได้ คลายเป็น : เล่นเกมแต่พอดี" ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคาร 8 โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ ดินแดง กรุงเทพฯ เวลา 09.00 น. พิธีเปิดและกล่าวต้อนรับโดย อาจารย์สุคนธา ศรีภา รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ หลังจาก
07 Nov 2018 14:07
Best Buddies International ได้จัด ประชุม 2018 Global Staff Forum ระหว่าง วันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2561 ณ ประเทศฮ่องกง โดยมี ทพญ.ฐสรรพร เติมทอง ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ และครูบังอร เทพโกมุท นักวิชาการศึกษาพิเศษชำนาญการ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เพื่อรับฟังทิศทางการดำเนินงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่มคณะทำงานเพื่อผู้บกพร่องทางสติปัญญาทั่วโลก โดยมุ่งเ
14 Dec 2018 13:22
10 พฤศจิกายน 2561
22 Oct 2018 08:19
รับสมัครวันที่ 12-20 พฤศจิกายน 2561
05 Nov 2018 12:57
เมื่อวันที่ 3 พ.ย.นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิตกล่าวถึงกรณีเด็กอายุ 13 ปีเข้ารับการรักษาที่รพ.น่าน หลังมีอาการปากสั่น ใจสั่น มือ เท้าเย็น แขน ขาอ่อนแรง ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ ซึ่งแพทย์ รพ.น่าน คาดการณ์ว่าเกิดจากการที่เด็กเล่นเกมติดต่อกันเป็นเวลานานไม่ได้พักผ่อน ไม่ได้รับประทานอาหาร และน้ำ ทำให้ร
05 Nov 2018 08:25
31 ตุลาคม 2561
01 Nov 2018 08:40
INFOGRAPHIC สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ 2561 " เครียดได้ คลายเป็น : เล่นเกมแต่พอดี"
30 Oct 2018 17:14
หลักสูตรฝึกอบรม สถาบันราชานุกูล ปีงบประมาณ 2562 ลำดับ ชื่อหลักสูตร/โครงการ วันที่จัด ค่าลงทะเบียน จำนวนกลุ่มเป้าหมาย สถานที่จัด ผู้ประสานงานประจำหลักสูตร 1 หลักสูตรครอบครัวบำบัดสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านครอบครัวและเด็ก ระยะเวลา 10 วั
30 Oct 2018 08:40
วันพุธที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. Family Organic Farm สอนปลูกพริกไทยให้แก่ผู้บกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญา ผู้ปกครอง และบุคลากรสถาบันราชานุกูล ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพราชานุกูล(บางพูน) โดยมี คุณสิทธิชัย รื่นภาคแดน วิทยากรจาก ฟาร์มสุขภาพของครอบครัว (Family Organic Farm) บรรยายให้ความรู้เรื่องการปลูกพริกไทยด้วยขั้นตอนง่ายๆ หลังจากนั้น สาธิต
18 Oct 2018 13:03
วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. แพทย์หญิงมธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันราชานุกูล นำคณะผู้บริหารและบุคลากรสถาบันราชานุกูลประกอบพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอุดลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ลานบุญลานธรรม สถาบันราชานุกูล เวลา 10.00 น. แพทย์หญิงมธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันราชานุ
15 Oct 2018 12:43
กรมสุขภาพจิต เผยการดูแลต่อเนื่องแบบครบวงจรในผู้บกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญาเป็นสูตรสำเร็จของการพัฒนาผู้บกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญาให้กลับคืนสู่ชุมชนอย่างยั่งยืนและมีความสุข ยึดแนวทางการดูแลแบบครบวงจรหรือ Comprehensive Care โดยมุ่งเน้นผู้บกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญาเป็นศูนย์กลาง ส่งผลให้ครูและผู้ปกครองเด็กสามา
12 Oct 2018 17:44
วันอังคารที่ 25 กันยายน 2561 เวลา 10.00 – 12.00 น. งานกิจกรรมบำบัด กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู สถาบันราชานุกูล จัดประชุมเครือข่ายนักกิจกรรมบำบัด กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายเครื่องมือฝึกฝน (ภาคกลาง) ณ ห้องประชุมอาคารพลานามัย สถาบันราชานุกูล แพทย์หญิงมธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันราชานุกูล เป็นเกียรติกล่าวต้อนรับ ผศ.ดร.เซง เลิศมโน
27 Sep 2018 10:02

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

porn hd sex porn tube pornhotbabe.com