๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ ครบรอบ ๕๘ ปีแห่งการสถาปนาสถาบันราชานุกูล "มุ่งมั่นเพื่อการพัฒนาเด็กไทย"
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญผู้บกพร่องทางสติปัญญาและออทิสติกแสดงศักยภาพด้านศิลปะ ร่วมส่งผลงานศิลปะเข้าประกวดในงาน “The Art of Us”

สถาบันราชานุกูลขอเชิญผู้บกพร่องทางสติปัญญาและออทิสติกแสดงศักยภาพด้านศิลปะ ร่วมส่งผลงานศิลปะที่ภาคภูมิใจในการประยุกต์ใช้ศิลปะเชิงสร้างสรรค์เข้าประกวดในงาน “The Art of Us” กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 27 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมทุนการกุศลสมเด็จย่า อาคารผู้ป่วยนอกใหม่ ชั้น 3 สถาบันราชานุกูล

เกณฑ์การตัดสิน

1.เป็นผลงานที่วาด หรือ ปั้น โดยผู้บกพร่องทางสติปัญญา หรือ ออทิสติกที่มีอายุ 8 ปีขึ้นไป
2.ผลงานมีอายุไม่เกิน 3 ปี และไม่เคยส่งประกวด หรือ จัดแสดงที่อื่นมาก่อน

3.ผลงานประเภทงานวาดและงานปั้นเท่านั้น

4.ผลงานมีขนาดไม่ต่ำกว่า A3

 

ผลงานระบุรายละเอียด ดังนี้

1.ชื่อ-สกุล อายุ เจ้าของผลงาน

2.ชื่อผลงาน

3.ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์

 

***ส่งผลงานภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2561

 

รางวัล

ประเภทงานวาด

ประเภทงานปั้น

 

ออทิสติก

ID

รางวัลละ

 

ออทิสติก

ID

รางวัลละ

รางวัลที่ 1

1

1

1,000 บาท

รางวัลที่ 1

1

1

1,000 บาท

รางวัลที่ 2

1

1

700 บาท

รางวัลที่ 2

1

1

700 บาท

รางวัลที่ 3

1

1

500 บาท

รางวัลที่ 3

1

1

500 บาท

รางวัลชมเชย

5

5

300 บาท

รางวัลชมเชย

5

5

300 บาท

 

ส่งผลงานหรือสอบถามข้อมูลได้ที่

สถาบันราชานุกูล งานศิลปกรรมบำบัด

4737 ถนนดินแดง เขตดินแดง แขวงดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0-2248-8900 ต่อ 70340 หรือ 70916 ตามวันและเวลาราชการ

 

 *ผลงานที่ส่งประกวดทุกชิ้นถือเป็นสิทธิ์ของสถาบันราชานุกูล

File Name : กำหนดการ.pdf
File size :85.79 KB
242
Page View
Share
เนื้อหาอื่นๆ
ทั้งหมด >>
13 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพราชานุกูล (บางพูน)
10 Jul 2018 10:20
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่2 ในวันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00น. ณ ห้องประชุมนายแพทย์รสชง ทัศนาญชลีอาคารนายแพทย์รสชง ทัศนาญชลีชั้น 1ตามประกาศแนบมาพร้อมนี้ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปครั้งที่ 2ในว
12 Jul 2018 08:26
กรมสุขภาพจิต ใช้ “ 10 แนวทาง” ดูแลฟื้นฟู เด็กและโค้ชทีมฟุตบอลหมูป่าอะคาเดมี /จัดทีมสุขภาพจิตเอ็มแคทเยียวยาใจครอบครัวทหารที่เสียชีวิตในถ้ำหลวงฯขณะปฏิบัติหน้าที่ กรมสุขภาพจิต ระดมสมองผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นและผู้ใหญ่ทั้งในและนอกสังกัด จัดแผนฟื้นฟูเด็กและโคชทีมฟุตบอลหมูป่าอะคาเดมี ภายหลัง
07 Jul 2018 09:13
วันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น. โปรแกรมการศึกษาพิเศษกลุ่มอายุ 3-15 ปีกลุ่มงานการศึกษาพิเศษ สถาบันราชานุกูล จัดกิจกรรม “การผลิตสื่อนิทานสร้างสรรค์สำหรับผู้บกพร่องทางสติปัญญา”ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปกครอง ปี 2561 ณ ห้องประชุมอาคารพลานามัย สถาบันราชานุกูลโดยวิทยากรจากกลุ่มงานการศึกษาพิเศษ สถาบันราชานุกูล
05 Jul 2018 17:00ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง