“มุ่งพัฒนาคุณภาพบริการ ทำงานเป็นทีม ยึดหลักคุณธรรม นำองค์กรสู่ความเป็นเลิศ”
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญผู้บกพร่องทางสติปัญญาและออทิสติกแสดงศักยภาพด้านศิลปะ ร่วมส่งผลงานศิลปะเข้าประกวดในงาน “The Art of Us”

สถาบันราชานุกูลขอเชิญผู้บกพร่องทางสติปัญญาและออทิสติกแสดงศักยภาพด้านศิลปะ ร่วมส่งผลงานศิลปะที่ภาคภูมิใจในการประยุกต์ใช้ศิลปะเชิงสร้างสรรค์เข้าประกวดในงาน “The Art of Us” กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 27 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมทุนการกุศลสมเด็จย่า อาคารผู้ป่วยนอกใหม่ ชั้น 3 สถาบันราชานุกูล

เกณฑ์การตัดสิน

1.เป็นผลงานที่วาด หรือ ปั้น โดยผู้บกพร่องทางสติปัญญา หรือ ออทิสติกที่มีอายุ 8 ปีขึ้นไป
2.ผลงานมีอายุไม่เกิน 3 ปี และไม่เคยส่งประกวด หรือ จัดแสดงที่อื่นมาก่อน

3.ผลงานประเภทงานวาดและงานปั้นเท่านั้น

4.ผลงานมีขนาดไม่ต่ำกว่า A3

 

ผลงานระบุรายละเอียด ดังนี้

1.ชื่อ-สกุล อายุ เจ้าของผลงาน

2.ชื่อผลงาน

3.ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์

 

***ส่งผลงานภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2561

 

รางวัล

ประเภทงานวาด

ประเภทงานปั้น

 

ออทิสติก

ID

รางวัลละ

 

ออทิสติก

ID

รางวัลละ

รางวัลที่ 1

1

1

1,000 บาท

รางวัลที่ 1

1

1

1,000 บาท

รางวัลที่ 2

1

1

700 บาท

รางวัลที่ 2

1

1

700 บาท

รางวัลที่ 3

1

1

500 บาท

รางวัลที่ 3

1

1

500 บาท

รางวัลชมเชย

5

5

300 บาท

รางวัลชมเชย

5

5

300 บาท

 

ส่งผลงานหรือสอบถามข้อมูลได้ที่

สถาบันราชานุกูล งานศิลปกรรมบำบัด

4737 ถนนดินแดง เขตดินแดง แขวงดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0-2248-8900 ต่อ 70340 หรือ 70916 ตามวันและเวลาราชการ

 

 *ผลงานที่ส่งประกวดทุกชิ้นถือเป็นสิทธิ์ของสถาบันราชานุกูล

File Name : กำหนดการ.pdf
File size :85.79 KB
501
Page View
Share
เนื้อหาอื่นๆ
ทั้งหมด >>
"ประกาศสถาบันราชานุกูล เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็น 1.พนักงานราชการทั่วไป จำนวน 1 ตำแหน่ง รวม 1 อัตรา 2.พนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 2 ตำแหน่ง รวม 2 อัตรา 3.ลูกจ้างชั่วคราวจำนวน 1 ตำแหน่ง รวม 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ ๒๖ เมษายน – ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารอำนวยการ สถาบันราชานุกูล ในเวลาราชการ"
18 Apr 2019 10:29
หลักสูตรการดูแลผู้บกพร่องทางสติปัญญาสำหรับบุคลากร กลุ่มงานฝึกอบรมและวิเทศสัมพันธ์ ขอเชิญบุคลากร/ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับผู้บกพร่องทางสติปัญญา เข้าร่วม "โครงการอบรมหลักสูตรดูแลผู้บกพร่องทางสติปัญญาสำหรับบุคลากร" เพื่อให้บุคลากรผู้ดูแลผู้บกพร่องทางสติปัญญา มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติงานในการส่งเสริมดูแล ช่วยเหลือและฟื้นฟูสุขภาพผู้บกพร่องทางสติปัญญาได้อย่างเหมาะสม ระยะเวลาในการอบรม 3 วัน ระหว่างวันที่ 24-26 เมษายน 2562 เวลา 08.30-16.00 น.
11 Apr 2019 11:59
วันดาวน์ซินโดรมโลก สถาบันราชานุกูล ประจำปี 2562 “ดาวน์ดวงนี้ที่สร้างได้” กรมสุขภาพจิตคาดการณ์เด็กดาวน์เกิดใหม่ลดลง เร่งรณรงค์ส่งเสริมศักยภาพเด็กกลุ่มอาการดาวน์ลดความเหลื่อมล้ำสร้างความทัดเทียม วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมทุนการกุศลสมเด็จย่า ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอกใหม่ สถาบันราชานุกูล
04 Mar 2019 10:11
รับสมัครผู้บกพร่องทางสติปัญญาเข้าฟื้นฟูสมรรถภาพในโปรแกรมการฝึกอาชีพผู้บกพร่องทางสติปัญญาด้วยเกษตรอินทรีย์ ณ. ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพราชานุกูล(บางพูน) จ.ปทุมธานี
01 Mar 2019 17:13

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

porn hd sex porn tube pornhotbabe.com