วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561 สถาบันราชานุกูลจัดกิจกรรม “แต้มสี เติมรัก ถักทอฝัน : ระบายสีกำแพงสถาบันราชานุกูล”
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญผู้บกพร่องทางสติปัญญาและออทิสติกแสดงศักยภาพด้านศิลปะ ร่วมส่งผลงานศิลปะเข้าประกวดในงาน “The Art of Us”

สถาบันราชานุกูลขอเชิญผู้บกพร่องทางสติปัญญาและออทิสติกแสดงศักยภาพด้านศิลปะ ร่วมส่งผลงานศิลปะที่ภาคภูมิใจในการประยุกต์ใช้ศิลปะเชิงสร้างสรรค์เข้าประกวดในงาน “The Art of Us” กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 27 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมทุนการกุศลสมเด็จย่า อาคารผู้ป่วยนอกใหม่ ชั้น 3 สถาบันราชานุกูล

เกณฑ์การตัดสิน

1.เป็นผลงานที่วาด หรือ ปั้น โดยผู้บกพร่องทางสติปัญญา หรือ ออทิสติกที่มีอายุ 8 ปีขึ้นไป
2.ผลงานมีอายุไม่เกิน 3 ปี และไม่เคยส่งประกวด หรือ จัดแสดงที่อื่นมาก่อน

3.ผลงานประเภทงานวาดและงานปั้นเท่านั้น

4.ผลงานมีขนาดไม่ต่ำกว่า A3

 

ผลงานระบุรายละเอียด ดังนี้

1.ชื่อ-สกุล อายุ เจ้าของผลงาน

2.ชื่อผลงาน

3.ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์

 

***ส่งผลงานภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2561

 

รางวัล

ประเภทงานวาด

ประเภทงานปั้น

 

ออทิสติก

ID

รางวัลละ

 

ออทิสติก

ID

รางวัลละ

รางวัลที่ 1

1

1

1,000 บาท

รางวัลที่ 1

1

1

1,000 บาท

รางวัลที่ 2

1

1

700 บาท

รางวัลที่ 2

1

1

700 บาท

รางวัลที่ 3

1

1

500 บาท

รางวัลที่ 3

1

1

500 บาท

รางวัลชมเชย

5

5

300 บาท

รางวัลชมเชย

5

5

300 บาท

 

ส่งผลงานหรือสอบถามข้อมูลได้ที่

สถาบันราชานุกูล งานศิลปกรรมบำบัด

4737 ถนนดินแดง เขตดินแดง แขวงดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0-2248-8900 ต่อ 70340 หรือ 70916 ตามวันและเวลาราชการ

 

 *ผลงานที่ส่งประกวดทุกชิ้นถือเป็นสิทธิ์ของสถาบันราชานุกูล

File Name : กำหนดการ.pdf
File size :85.79 KB
325
Page View
Share
เนื้อหาอื่นๆ
ทั้งหมด >>
วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.00 – 17.00 น. สภาสังคมสงเคราะห์จัดงานวันคนพิการ ครั้งที่ 50 ประจำปี 2561 ในหัวข้อ “ตามรอยพระราชปณิธาน คนพิการใฝ่ใจจิตอาสา” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศล ณ ศ
16 Nov 2018 14:55
กรมสุขภาพจิต ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด จับมือร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ที่บกพร่องทางสติปัญญาและผู้ป่วยนิติจิตเวช โดยใช้โปรแกรมการพัฒนาทักษะอาชีพ สำหรับผู้บกพร่องทางสติปัญญา และผู้ป่วยนิติจิตเวช ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และอุปกรณ์ที่สามารถบอกการท
16 Nov 2018 14:11
วัตถุประสงค์ของโครงการ : 1. เพื่อเสริมสร้างทักษะการใช้สื่อหนังสือนิทานแก่พ่อแม่ในการกระตุ้นพัฒนาการเด็กที่มีความบกพร่องด้านพัฒนาการและสติปัญญา 2. เพื่อสนับสนุนให้เกิดความเข้าใจและเกิดจิตอาสาสำหรับผู้ปกครองที่เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลเด็กที่มีความบกพร่องด้านพัฒนาการและสติปัญญาโดยครอบครัวและสังคม 3. เพื
12 Nov 2018 15:20
วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 - 15.30 น. สถาบันราชานุกูลจัดกิจกรรมรณรงค์สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2561 "เครียดได้ คลายเป็น : เล่นเกมแต่พอดี" ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคาร 8 โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ ดินแดง กรุงเทพฯ เวลา 09.00 น. พิธีเปิดและกล่าวต้อนรับโดย อาจารย์สุคนธา ศรีภา รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ หลังจาก
07 Nov 2018 14:07ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง