“มุ่งพัฒนาคุณภาพบริการ ทำงานเป็นทีม ยึดหลักคุณธรรม นำองค์กรสู่ความเป็นเลิศ”
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครสอบพนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง
1. ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด และพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 17-29 สิงหาคม 2561 สมัครด้วยตนเอง ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารอำนวยการ ชั้น 3
 
 
2. ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ นักวิชาการสถิติ และผู้ช่วยทันตแพทย์ จำนวน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 17-29 สิงหาคม 2561 สมัครด้วยตนเอง ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารอำนวยการ ชั้น 3
 
 
3. ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่งพนักงานธุรการ พนักงานประกอบอาหาร และพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 3 ตำแหน่ง 4  อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 17-29 สิงหาคม 2561 สมัครด้วยตนเอง ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารอำนวยการ ชั้น 3
 
File Name : ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ.pdf
File size :2.52 MB
File Name : ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข.pdf
File size :4.08 MB
File Name : ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง.pdf
File size :817.38 KB
895
Page View
Share
เนื้อหาอื่นๆ
ทั้งหมด >>
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการแว่นตาเพื่อผู้บกพร่องทางสติปัญญา และ โครงการ “อ้อมกอดรัก .. พืชผัก .. ร้อยดวงใจ” (เกษตรอินทรีย์เพื่อผู้บกพร่องทางสติปัญญา) ระหว่าง บริษัท โรงเส้นหมี่ชอเฮง จำกัด กับ สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้บกพร่องทางสติปัญญา ลงนามร่วมกัน ณ วันที่ ๑๕ เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมมูลนิธิเพื่อสถาบันราชานุกูลฯ สถาบันราชานุกูล ถนนดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
15 May 2019 14:19
หลักสูตรการดูแลผู้บกพร่องทางสติปัญญาสำหรับบุคลากร กลุ่มงานฝึกอบรมและวิเทศสัมพันธ์ ขอเชิญบุคลากร/ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับผู้บกพร่องทางสติปัญญา เข้าร่วม "โครงการอบรมหลักสูตรดูแลผู้บกพร่องทางสติปัญญาสำหรับบุคลากร" เพื่อให้บุคลากรผู้ดูแลผู้บกพร่องทางสติปัญญา มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติงานในการส่งเสริมดูแล ช่วยเหลือและฟื้นฟูสุขภาพผู้บกพร่องทางสติปัญญาได้อย่างเหมาะสม ระยะเวลาในการอบรม 3 วัน ระหว่างวันที่ 24-26 เมษายน 2562 เวลา 08.30-16.00 น.
11 Apr 2019 11:59
วันดาวน์ซินโดรมโลก สถาบันราชานุกูล ประจำปี 2562 “ดาวน์ดวงนี้ที่สร้างได้” กรมสุขภาพจิตคาดการณ์เด็กดาวน์เกิดใหม่ลดลง เร่งรณรงค์ส่งเสริมศักยภาพเด็กกลุ่มอาการดาวน์ลดความเหลื่อมล้ำสร้างความทัดเทียม วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมทุนการกุศลสมเด็จย่า ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอกใหม่ สถาบันราชานุกูล
04 Mar 2019 10:11
รับสมัครผู้บกพร่องทางสติปัญญาเข้าฟื้นฟูสมรรถภาพในโปรแกรมการฝึกอาชีพผู้บกพร่องทางสติปัญญาด้วยเกษตรอินทรีย์ ณ. ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพราชานุกูล(บางพูน) จ.ปทุมธานี
01 Mar 2019 17:13ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

Free Porn Movies Xxx Porn Watch Porn Porn Movies Xnxx Porn Videos
Latina Milf Wants Rough Sex Lil Lupe Invites a Girlfriend Schlamm Ficken Free Porn Movies Watchporn Movies porn videos xxx porn Eva Karera Porn