“มุ่งพัฒนาคุณภาพบริการ ทำงานเป็นทีม ยึดหลักคุณธรรม นำองค์กรสู่ความเป็นเลิศ”
   » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์การแพทย์ (ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องกระตุ้นพัฒนาการ)
   » ประกาศประกวดราคาพร้อมเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์
   » ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ทางการแพทย์
   » ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้ออาหารคนไข้สถาบันราชานุกูล จำนวน 10 เดือน
   » ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานซื้ออาหารคนไข้สถาบันราชานุกูล จำนวน 10 เดือน
   » ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเดือนตุลาคม 2561
   » ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562 งานปรับปรุงเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า อาคารอำนวยการ สถาบันราชานุกูล
   » ประกาศเผยแพร่แผนงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ปีงบประมาณ 2562
   » ประกาศเผยแพร่แผน ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคางานจ้างเหมาบริการ ทำความสะอาดอาคารสถานที่ ปีงบประมาณ 2562
   » ประกาศเผยแพร่แผน ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคางานจ้างเหมา บริการดูแลสถานที่ต้นไม้และสวนบริเวณสถาบันราชานุกูล ปีงบประมาณ 2562
   » ประกาศเผยแพร่แผน ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคางานจัดซื้อ อาหารคนไข้สถาบันราชานุกูล ปีงบประมาณ 2562
   » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานปรับปรุงทาสีภายนอกอาคาร จำนวน 3 หลัง
   » ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานก่อสร้างอาคารศูนย์คลองกุ่ม
   » ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (เช่าอาคารที่ทำการศูนย์ฯคลองกุ่ม)
   » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงห้องรับรองและห้องพักคอย อาคารอำนวยการ ชั้น 1
   » ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงทาสีภายนอกอาคาร จำนวน 3 หลัง
   » ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานปรับปรุงห้องรับรองและห้องพักคอย อาคารอำนวยการ ชั้น 1
   » ประกาศราคากลางซื้อยาจากบริษัทดีเคเอสเอช (142,887.80 บาท)
   » ประกาศราคากลางซื้อยาจากอาหารและยา (154,800 บาท)
   » ประกาศราคากลางซื้อยาจากบริษัทนิวฟาร์ม่า (335,600 บาท)
   » ประกาศราคากลางซื้อยาจากบริษัทดีเคเอสเอช (324,531 บาท)
   » ประกาศสถาบันราชานุกูล เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และ เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
   » ประกาศ สขร.1 ประจำเดือนกรกฎาคม 2561
   » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานประกวดราคาจ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ จำนวน 32 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   » ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 : งานซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
   » ประกาศสถาบันราชานุกูล เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน 5 รายการ
   » ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ลิฟต์โดยสาร)
   » ประกาศประกวดราคาจ้างงานจ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ จำนวน 32 รายการ พร้อมด้วยเอกสารประกวดราคา
   » ประกาศ สขร.1 เดือนมิถุนายน 2561
   » ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 : ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ)" จำนวน 2 เรื่อง
   » ประกาศราคากลางซื้อยาจากบริษัทนิวฟาร์ม่า (213,100 บาท)
   » ประกาศราคากลางซื้อยาจากสำนักคณะกรรมการอาหารและยา (150,000 บาท)ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง