"ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเท่าเทียมให้เด็กไทย"
< มีนาคม   เมษายน   2561 พฤษภาคม >
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
Apr 01, 2018 - Apr 30, 2018: .
 

ฝึกปฏิบัติงาน

3 มกราคม-27 เมษายน 2561 นักศึกษาจิตวิทยาคลินิก ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 3 คน ฝึกปฏิบัติงาน กลุ่มงานจิตวิทยา

8 มกราคม-27 เมษายน 2561 นักศึกษาจิตวิทยา ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 5 คน ฝึกปฏิบัติงาน กลุ่มงานจิตวิทยา

19 กุมภาพันธ์ -20 เมษายน 2561 นักศึกษากิจกรรมบำบัด ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 2 คน ฝึกปฏิบัติงาน : งานกายภาพบำบัด

 

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง